ÚOCHB

Skupina Josefa Lazara

Pokročilá optická mikroskopie
Vědecká skupina
Juniorská
PHYS cluster

O naší skupině

Skupina Josefa Lazara se přesunula na 1. Lékařskou fakultu UK. Obsah této stránky již není aktualizován a slouží pouze k archivním účelům.


Laboratoř pokročilé optické mikroskopie vyvíjí pokročilé techniky optické mikroskopie a využívá je k získávání informací o mechanismech molekulárních procesů, které se odehrávají v živých buňkách a organismech. Laboratoř vyvinula techniku dvoufotonové polarizační mikroskopie, která umožňuje citlivá pozorování změn v konformaci membránových proteinů. Tyto změny nastávají např. v důsledku působení léčiva nebo změny elektrického napětí na buněčné membráně. Laboratoř je vybavena moderním laserovým skenovacím konfokálním/dvoufotonovým mikroskopem upraveným pro jedno- a dvoufotonovou polarizační mikroskopii. Flexibilní design tohoto mikroskopu umožňuje implementaci širokého rozsahu mikroskopických technik a individuálních přístrojových řešení. Multidisciplinární zkušenosti laboratoře v oborech sahajících od biochemie přes molekulární a buněčnou biologii, biofyziku, optiku, elektronické inženýrství, až po programování a matematické modelování umožňují získávání odpovědí na řadu obtížných vědeckých otázek.

image
Directionality of light absorption and emission in representative fluorescent proteins
Directionality of light absorption and emission in representative fluorescent proteins
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 117 (51): 32395-32401 (2020)
Fluorescent proteins have been used extensively in many areas of life sciences. Many of their applications rely on their various biophysical properties, such as excitation and emission wavelengths, excited state lifetimes, or sensitivity to the molecular environment. One aspect of fluorescent proteins that has remained largely neglected is the directionality of their optical properties. In the present work, we describe our experimental determination of the directionality of light absorption and emission in several commonly used fluorescent proteins. Our findings improve our understanding of fundamental properties of fluorescent proteins, and expand the possibilities of development and applications of genetically encoded fluorescent probes.
Components of the Gs signaling cascade exhibit distinct changes in mobility and membrane domain localization upon β2‐adrenergic receptor activation
Traffic 21 (4): 324-332 (2020)
The G protein Gi1 exhibits basal coupling but not preassembly with G protein-coupled receptors
Journal of Biological Chemistry 292 (23): 9690-9698 (2017)
Nonlinear Optical Properties of Fluorescent Dyes Allow for Accurate Determination of Their Molecular Orientations in Phospholipid Membranes
Journal of Physical Chemistry B 119 (30): 9706-9716 (2015)

Skupina

image